loader image

Όροι Χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους όρους αυτούς πριν από την χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται στην ιστοσελίδα www.homelandstores.gr και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος, θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους που διατυπώνονται σ’ αυτή την ιστοσελίδα, χωρίς καμία εξαίρεση. Πριν εισέλθετε στο ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, σας καλούμε να συμβουλευτείτε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται ειδικά για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, που βρίσκεται στην διεύθυνση www.homelandstores.gr. Αν δεν αποδέχεστε αυτούς τους όρους, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτό το δικτυακό τόπο και να κάνετε οποιαδήποτε συναλλαγή με αυτό το ηλεκτρονικό κατάστημα. Επίσης, τόσο η συνδρομή όσο και η αποστολή παραγγελίας συνεπάγεται αποδοχή όλων των όρων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.homelandstores.gr υποστηρίζεται από τα καταστήματα Homeland- Stores που εδρεύουν στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης- Περαίας και στην Λεωφόρο Βασ. Ολγας 228-230 και υπόκεινται σε κοινή εμπορική πολιτική

Εισαγωγή

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.homelandstores.gr πώλησης προϊόντων μέσω διαδικτύου έχει δημιουργηθεί από την εταιρία «Homeland» Υφαντίδης Μιχ. Αθανάσιος, που εδρεύει στo 18ο ΧΛΜ. Ε.Ο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΠΕΡΑΙΑΣ – Τ.Κ 57019 , ΑΦΜ: 064187936 Δ.Ο.Υ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, email: info@homelandstores.gr.

Ανανέωση των όρων χρήσης

Η Homelandstores  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί το περιεχόμενο, τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών του ηλεκτρονικού αυτού καταστήματος όποτε το κρίνει αναγκαίο. Οι τιμές μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Σας παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους κάθε φορά πριν χρησιμοποιήσετε το δικτυακό αυτό χώρο καθώς ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές.

Πνευματικά και άλλα προστατευόμενα δικαιώματα

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί, εφόσον δεν ορίζεται ρητώς το αντίθετο, πνευματική ιδιοκτησία της Homeland Stores, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ και δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αλλοιωθεί, μεταδοθεί, αξιοποιηθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο για δημόσιους ή διαφημιστικούς σκοπούς χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της εταιρίας.

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στην Homeland Stores ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν και προστατεύονται από την Ελληνική και Διεθνή Νομοθεσία. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το διαδικτυακό τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι παραβίαση των πνευματικών ή οποιονδήποτε άλλων προστατευόμενων δικαιωμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες.

Περιορισμός Ευθύνης

Χρησιμοποιώντας το παρόν site, συμφωνείτε απόλυτα ότι η χρήση γίνεται με δική σας ευθύνη. Η εταιρία μας καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το δικτυακό χώρο συγκεντρώθηκαν και ελέγχθηκαν με μεγάλη προσοχή. Η εταιρία μας, δεν ευθύνεται και δε δεσμεύεται για την ενημερότητα, την ακρίβεια και / ή την ποιότητα των πληροφοριών αυτών και για τυχόν λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα.

Παρεχόμενες Πληροφορίες

Η Homeland Stores δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών και τυπογραφικών λαθών που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια, συμπεριλαμβανομένων των περιγραφών και των τιμών προϊόντων, ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας λόγω ανωτέρας βίας, χωρίς παράλληλα να δεσμεύεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων. Η εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα.

Οποιαδήποτε αναφορά ή και σύνδεσμοι (links) σε άλλα sites, παρέχεται για την διευκόλυνσή σας και η Homeland stores δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στα site αυτά. Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και η λήψη πληροφοριών γίνεται με δικό σας κίνδυνο. Η Homeland Stores δε φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, ειδικότερα σε αρχεία δεδομένων, σε μηχανήματα ή λογισμικό του χρήστη, που προκύπτει από μία τέτοια ενέργεια.

Η Homeland Stores στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα www.homelandstores.gr δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από τυχόν καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Καμία εγγύηση δεν μπορεί να παρασχεθεί για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν αναφέρονται ενδείξεις διαθεσιμότητας των προϊόντων οπότε η τελική διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλνετε επιβεβαιώνεται κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε έγκυρα καταχωρημένης παραγγελίας.

Σε καμία περίπτωση η Homeland Stores δεν ευθύνεται αστικά ή ποινικά για οποιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, χρηματική ικανοποίηση κλπ. που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η HomelandStores ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για την διαθεσιμότητα των προϊόντων που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, αναλαμβάνει να ενημερώσει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που εκφράσουν ενδιαφέρον για παραγγελία μη διαθέσιμου προϊόντος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας HomelandStores. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων, όλο το περιεχόμενο της σελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων, οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα, διακριτικά γνωρίσματα, κείμενα και οπτικοακουστικό υλικό που αντιπροσωπεύουν την εταιρεία ή το ηλεκτρονικό μας κατάστημα, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της εταιρείας HomelandStores και www.homelandstores.gr και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και η έκθεσή τους στην ιστοσελίδα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν θα πρέπει κατά κανέναν τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Εάν είστε ο αγοραστής και η αγορά σας προορίζεται για προσωπική χρήση και όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής σας δραστηριότητας, τότε δικαιούστε να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Το δικαίωμα αυτό ισχύει εφόσον το προϊόν βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και η επιστροφή γίνεται με δικό σας μέσο και κόστος εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της υπαναχώρησης (είτε το επιστρέφετε εσείς, είτε το αποστέλλετε με κάποιο μεταφορέα). Εφόσον εγκριθεί η επιστροφή, θα σας επιστρέψουμε στο σύνολό του το τίμημα που έχετε καταβάλει για την συγκεκριμένη αγορά, με τον ίδιο τρόπο που το έχετε εξοφλήσει.

Όροι και προϋποθέσεις για την άσκηση του δικαιώματος Υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορείτε να το ασκήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος και δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον αιτιολόγηση από εσάς. Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή είναι το προϊόν να είναι στην αρχική του κατάσταση, να είναι άθικτη η συσκευασία και να περιλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα, τυχόν δώρα, συνοδευτικά προϊόντα και υλικά. Σε περίπτωση όπου το προϊόν έχει χάσει την αξία του λόγω κακής μεταχείρισης η οποία ξεφεύγει από την απλή εξέταση της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος, θα πρέπει να αποκαταστήσετε με χρηματική αποζημίωση τη μείωση της αξίας του. Σε αυτήν την περίπτωση από το ποσό που θα σας επιστρέψουμε, θα αφαιρεθεί η συγκεκριμένη χρηματική αποζημίωση. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα ενημερωθείτε πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία πίστωσης και επιστροφής των χρημάτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της www.homelandstores.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, δημοσίευση ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου.

Επιπλέον, οι ιδιώτες- φυσικά πρόσωπα αποδέχονται ότι τα προϊόντα που παραγγέλνουν προορίζονται για προσωπική χρήση.

ΕΥΘΥΝΗ ΑΓΟΡΑΣΤΗ

Ο αγοραστής θα πρέπει να συμφωνεί να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό κατάστημα HomelandStores όπως προβλέπει ο νόμος. Δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του καταστήματος για δημοσίευση ή αποστολή περιεχομένου το οποίο καθίσταται επιβλαβές για την εταιρεία με οποιονδήποτε τρόπο.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Η εταιρεία HomelandStores αναγνωρίζει την σημασία του θέματος της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλειά σας. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας, είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η διαδικασία της πληρωμής σας αναλαμβάνεται από την Εθνική Τράπεζα. Η χρέωσή σας πραγματοποιείται μετά από έλεγχο της διαθεσιμότητας και αποδοχή της παραγγελίας σας από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Κατά τη διαδικασία αγοράς μεταφέρεστε αυτόματα σε ασφαλή υπηρεσία i-bank e-Commerce της Εθνικής Τράπεζας. Όλα τα στοιχεία που μεταφέρετε από την κάρτα σας στην υπηρεσία δεν αποθηκεύονται πουθενά, χρησιμοποιούνται κατά την διάρκεια ελέγχου και χρέωσής της.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Σε όλες τις περιπτώσεις αποστολής, ο χρόνος παράδοσης που προβλέπεται υπολογίζεται από την ημέρα εξόφλησης της παραγγελίας, εκτός από τις περιπτώσεις αντικαταβολής

Παραλαβή από το κατάστημα

Η εταιρεία παρέχει στον πελάτη την δυνατότητα παραλαβής των πωληθέντων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος προϊόντων, όταν αυτά είναι διαθέσιμα, από το κατάστημα στο 18ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης- Περαίας ή το κατάστημα Βασ. Όλγας 228-230 και Αιγαίου, ανάλογα με το ποιο ο ίδιος θα επιλέξει.

Για παραλαβή από το κατάστημα ο αγοραστής μπορεί να προσέλθει στο αναγραφόμενο ωράριο καταστημάτων και να παραλάβει τα προϊόντα της παραγγελίας,  εκτός εάν έχει προηγηθεί τηλεφωνική ενημέρωση από το τμήμα παραδόσεων της εταιρείας μας για μη διαθεσιμότητα.

Η υπηρεσία της παραλαβής από το κατάστημα διατίθεται χωρίς χρέωση

Παράδοση σε μεταφορική της επιλογής σας

Η εταιρεία παρέχει και το δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει την μεταφορική με την οποία θα πραγματοποιηθεί η μεταφορά της παραγγελίας. Στην εν λόγω περίπτωση, ο αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας και να μας ενημερώσει σχετικά. Επίσης με την παράδοση με μεταφορική της επιλογής σας, σημαίνει αυτόματα ότι ο αγοραστής αναλαμβάνει το κόστος αποστολής που θα ορίσει η εκάστοτε μεταφορική και την χρέωση που προβλέπεται για την παράδοση στην μεταφορική από το τμήμα παραδόσεων της εταιρείας μας.

Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει ο αγοραστής την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων και η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να συμβεί κατά την μεταφορά.

Μεταφορική Εταιρεία

Με αυτήν την επιλογή η παραγγελία αποστέλλεται με την συνεργαζόμενη μεταφορική εταιρεία. Το κόστος αυτής της επιλογής συμπεριλαμβάνει την μεταφορά της παραγγελίας έως την διεύθυνση παράδοσης που έχει δηλωθεί. Αυτό ισχύει μόνο για τις πρωτεύουσες όλων των νομών και νησιών της Ελλάδας, ή περιοχές που καλύπτει η μεταφορική. Αν η διεύθυνση παράδοσης είναι εκτός πρωτεύουσας, τότε θα πρέπει ο αγοραστής να μεταβεί στο πρακτορείο μεταφορών για να παραλάβει ο ίδιος την παραγγελία.

Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει η εταιρεία μας την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να συμβεί κατά την μεταφορά, οπότε αν διαπιστωθεί κάποια απώλεια ή ζημιά θα πρέπει να μας το αναφέρετε εντός 24 ωρών.

Ταχυμεταφορές

Με αυτήν την επιλογή η παραγγελία σας αποστέλλεται στην διεύθυνση παράδοσης με την συνεργαζόμενη εταιρεία courier και αυτόματα το σύστημα θα σας χρεώσει το κόστος αποστολής.
Σε αυτή την περίπτωση αναλαμβάνει η εταιρεία μας την ευθύνη για την ασφάλεια των προϊόντων για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά μπορεί να συμβεί κατά την μεταφορά, οπότε αν διαπιστωθεί κάποια απώλεια ή ζημιά θα πρέπει να μας το αναφέρετε εντός 24 ωρών

Μετάβαση στο περιεχόμενο